Seværdigheder i Serbien

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

1436395

Dødsfald

13071

Coat of arms: Serbien

12:04:59

RS

Landekode ISO

+381

Telefonopkald

Europe/Belgrade

Tidszone

Beograd

Hovedstad

Mest populære byer

BeogradBeograd
Befolkning:1 659 440
ČačakŠumadija and Western Serbia
Befolkning:117 072
InđijaAutonom Provins Vojvodina
Befolkning:47 433
KragujevacŠumadija and Western Serbia
Befolkning:179 417
KraljevoŠumadija and Western Serbia
Befolkning:125 488
KruševacŠumadija and Western Serbia
Befolkning:128 752
LeskovacSouthern and Eastern Serbia
Befolkning:144 206
NišSouthern and Eastern Serbia
Befolkning:260 237
Novi PazarŠumadija and Western Serbia
Befolkning:100 410
Novi SadAutonom Provins Vojvodina
Befolkning:341 625
ProkupljeSouthern and Eastern Serbia
Befolkning:44 419
RaškaŠumadija and Western Serbia
Befolkning:24 678
RumaAutonom Provins Vojvodina
Befolkning:54 339
ŠabacŠumadija and Western Serbia
Befolkning:118 347
SmederevoSouthern and Eastern Serbia
Befolkning:108 209
Sremska MitrovicaAutonom Provins Vojvodina
Befolkning:79 940
SuboticaAutonom Provins Vojvodina
Befolkning:141 554
VlasotinceSouthern and Eastern Serbia
Befolkning:29 669
VranjeSouthern and Eastern Serbia
Befolkning:83 524
ZrenjaninAutonom Provins Vojvodina
Befolkning:123 362

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning