Seværdigheder i Serbien

Coat of arms: Serbien

 

RS

landekode ISO

+381

telefonopkald

Europe/Belgrade

tidszone

Beograd

hovedstad

Mest populære byer

BeogradBeograd
befolkning:1 659 440
ČačakŠumadija and Western Serbia
befolkning:117 072
InđijaAutonom Provins Vojvodina
befolkning:47 433
KragujevacŠumadija and Western Serbia
befolkning:179 417
KraljevoŠumadija and Western Serbia
befolkning:125 488
KruševacŠumadija and Western Serbia
befolkning:128 752
LeskovacSouthern and Eastern Serbia
befolkning:144 206
NišSouthern and Eastern Serbia
befolkning:260 237
Novi PazarŠumadija and Western Serbia
befolkning:100 410
Novi SadAutonom Provins Vojvodina
befolkning:341 625
ProkupljeSouthern and Eastern Serbia
befolkning:44 419
RaškaŠumadija and Western Serbia
befolkning:24 678
RumaAutonom Provins Vojvodina
befolkning:54 339
ŠabacŠumadija and Western Serbia
befolkning:118 347
SmederevoSouthern and Eastern Serbia
befolkning:108 209
Sremska MitrovicaAutonom Provins Vojvodina
befolkning:79 940
SuboticaAutonom Provins Vojvodina
befolkning:141 554
VlasotinceSouthern and Eastern Serbia
befolkning:29 669
VranjeSouthern and Eastern Serbia
befolkning:83 524
ZrenjaninAutonom Provins Vojvodina
befolkning:123 362

📑 alle kategorier

Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionStormagasinSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning