Uniwersytet w Serbia

Otwórz mapę

06:18:48

Висока техничка школа струковних студија

Đorđa Stratimirovića 50, Zrenjanin

Факултет за исламске студије

Novi Pazar

GAUSS ACADEMY

Petrovaradinska 8, Beograd

Факултет Техничких Наука

Svetog Save 65, Čačak

Belgrade Polytechnic

Krfska 7, Beograd

Универзитет

Vuka Karadžića бб, Novi Pazar

Mathematical faculty classes Jag 1,2,3&4

Vojvode Šupljikca 24Б, Beograd

Медицинска

Ćirila I Metodija 22, Kruševac

The School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Vojvode Stepe 283, Beograd

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Blagoja Parovića Благоја Паровића 156, Beograd

Visoka škola za menadžment i ekonomiju

Карађорђева 52, Kragujevac

Poljoprivredni fakultet Kruševac, Univerzitet u Nišu

Kosančićeva 4, Kruševac

Obuka za vozače Saša Plus

Gimnazijska, Zrenjanin

The College of Hotel Management

Kneza Višeslava 70, Beograd

Lola institut

Kneza Višeslava 70a, Beograd

Faculty of Economics

Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Niš

Fakultet Za Pravne I Poslovne Studije Dr Laza Vrkatić

Generala Milojka Lešjanina 17, Generala Milojka Lešjanina 17, Niš

Belgrade Business School

Kraljice Marije 73, Beograd

Univerzitet Singidunum

Danijelova 32, Beograd

NOVA akademija umetnosti

26, Beograd

Visoka brodarska škola

Bulevar vojvode Mišića 37, Beograd

Šumarski fakultet

Belgrade

Riding school

Paštrovićeva, Beograd

skola jahanja i rekreativno jahanje BELA GRIVA

Belgrade

School of Electrical Engineering

Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy