Uniwersytet w Serbia

Otwórz mapę

06:07:15

Belgrade Business School

Kraljice Marije 73, Beograd

Univerzitet Singidunum

Danijelova 32, Beograd

Faculty of Economics

Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Niš

Висока техничка школа струковних студија

Đorđa Stratimirovića 50, Zrenjanin

Šumarski fakultet

Belgrade

Факултет за исламске студије

Novi Pazar

Факултет Техничких Наука

Svetog Save 65, Čačak

Belgrade Polytechnic

Krfska 7, Beograd

Универзитет

Vuka Karadžića бб, Novi Pazar

Fakultet Za Pravne I Poslovne Studije Dr Laza Vrkatić

Generala Milojka Lešjanina 17, Generala Milojka Lešjanina 17, Niš

Медицинска

Ćirila I Metodija 22, Kruševac

Visoka škola za menadžment i ekonomiju

Карађорђева 52, Kragujevac

Poljoprivredni fakultet Kruševac, Univerzitet u Nišu

Kosančićeva 4, Kruševac

NOVA akademija umetnosti

26, Beograd

Visoka brodarska škola

Bulevar vojvode Mišića 37, Beograd

Riding school

Paštrovićeva, Beograd

skola jahanja i rekreativno jahanje BELA GRIVA

Belgrade

GAUSS ACADEMY

Petrovaradinska 8, Beograd

School of Electrical Engineering

Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd

Akademija Fudbala

Deligradska 27, Beograd

Факултет за примењену екологију - Футура

Kneza Miloša 82, Beograd Београд RS

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43, Beograd

Faculty of Veterinary Medicine

Bulevar oslobođenja 18, Beograd

Клиника за дечију и превентивну стоматологију

dr Subotića starijeg 15, Beograd

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoUniwersytetWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy